agora logo


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/agorakonfere/ftp/konferencje/2019/otolaryngologia_wojskowa/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

XIII Zjazd
Otolaryngologów
Wojskowych

21-23 MARCA 2019r.

OPŁATA
ZJAZDOWA

KOSZT UCZESTNICTWA
W ZJEŹDZIE:

Członkowie PTOCHGiSz

380,00 zł - zgłoszenie do 28 lutego 2019r.
450,00 zł - zgłoszenie od 1 marca 2019r.
500,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

Pozostali

430,00 zł - zgłoszenie do 28 lutego 2019r.
500,00 zł - zgłoszenie od 1 marca 2019r.
600,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)


200,00 zł - Pielęgniarka

UWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji


IMPREZA TOWARZYSZĄCA:


140,00 zł
- koszt uczestnika
140,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia
do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

W RAMACH OPŁATY ZJAZDOWEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia
7)  streszczenia wykładów
8)  koktail powitalny
9)  identyfikator


OPŁATĘ ZJAZDOWĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/2, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: Laryngologia Wojskowa Zakopane

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2