XIII Zjazd
Otolaryngologów
Wojskowych

21-23 MARCA 2019r.

IMPREZA
TOWARZYSZĄCA

22 Marca 2019 r.

godz. 20:00

Koszt 140 zł
od osoby

copernicus_impreza.jpg

Impreza ma charakter zasiadanej kolacji z muzyką
na żywo.

Wejście na Imprezę wyłącznie za okazaniem wykupionych zaproszeńktóre otrzymają Państwo w Sekretariacie Zjazdu.

Ilość miejsc ograniczona.

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2