XIII Zjazd
Otolaryngologów
Wojskowych

21-23 MARCA 2019r.

Patronat Honorowy:

Biskup Polowy WP- Dr Józef Guzdek
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego - Gen. bryg. dr hab. med. Grzegorz Gielerak

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2