XIII Zjazd
Otolaryngologów
Wojskowych

21-23 MARCA 2019r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy Zjazdu otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający punkty edukacyjnye  przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarska. Dodatkowy certyfikat otrzymają uczesnicy warsztatów.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2